Otterstad, Ann Merete, og Brit Nordbrønd. 2015. «Posthumanisme /Nymaterialisme Og Nomadisme - Affektive Brytninger Av Barnehagens Observasjonspraksiser». Nordisk barnehageforskning 11 (september). https://doi.org/10.7577/nbf.1214.