Alvestad, Marit, og Anita Berge. 2009. «Svenske førskolelærere Om læring I Planlegging Og Praksis Relatert Til Den Nasjonale læreplanen». Nordisk barnehageforskning 2 (2). https://doi.org/10.7577/nbf.346.