Nygård, Mette. 2015. «Kvalitet I læring I Barnehagen. En Analyse Av Styringsdokumenter Fra OECD Og Norge». Nordisk barnehageforskning 11 (oktober). https://doi.org/10.7577/nbf.856.