Björklund, Camilla, Malin Nilsen, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2016. «Berättelser Som Redskap för Att föra Och följa Resonemang». Nordisk barnehageforskning 12 (oktober). https://doi.org/10.7577/nbf.1550.