Slettner, Sigrun, og Liv Gjems. 2016. «Litterasitetsfremmende Samtaler I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 12 (mai). https://doi.org/10.7577/nbf.1378.