Frønes, Mona Halsaunet. 2017. «Observasjonens Betydning I Den Profesjonelle Praksis». Nordisk barnehageforskning 14 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1984.