Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. 2017. «Jeg Er En sånn Hverdagspedagog! Barnehagestyreres Profesjonelle Handlingsrom for å Styrke barnehagelæreres Anvendelse Av fagspråk». Nordisk barnehageforskning 14 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1811.