Thulin, Susanne. 2010. «Barns frågor under En Naturvetenskaplig Aktivitet I förskolan». Nordisk barnehageforskning 3 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.255.