Essahli Vik, Nassira. 2017. «Språkkartlegging Av flerspråklige Barn I Barnehagen - Fra Kontrovers Til Kompromiss?». Nordisk barnehageforskning 14 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1734.