Sæbbe, Per-Einar, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2017. «Hvordan Underviser barnehagelærere? Eller gjør Man Ikke Det I Barnehagen?». Nordisk barnehageforskning 14 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.1731.