Alfheim, Ingvild, og Cecilie Dyrkorn Fodstad. 2017. «Parodi Og Det imaginære Afrika I En Lesning Av Rumpemelk Fra Afrika». Nordisk Barnehageforskning 15 (august). https://doi.org/10.7577/nbf.1776.