Ackesjö, Helena. 2010. «Förskoleklasslärare Som gästarbetare: Gränsmarkeringar via Sociala stängningar». Nordisk barnehageforskning 3 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.253.