Nordvik, Grete Karin, og Bente Vatne. 2017. «Eksamensoppgaver I barnehagelærerutdanningen I Lys Av formålet Om En Integrert, Profesjonsrettet Og Forskningsbasert Utdanning». Nordisk barnehageforskning 16 (november). https://doi.org/10.7577/nbf.1749.