Haugset, Anne Sigrid. 2018. ┬źInstitusjonelt Eiermangfold Og Et Likeverdig Barnehagetilbud┬╗. Nordisk barnehageforskning 17 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2410.