Giske, Rune, Magrethe Tjensvoll, og Sindre M. Dyrstad. 2010. «Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Et Casestudium Av Daglig Fysisk Aktivitet I En Avdeling Med femåringer». Nordisk barnehageforskning 3 (2). https://doi.org/10.7577/nbf.257.