Fauske, Ragnhild. 2018. «‘Det Er Berre sånt Som Vi Gjer På Dyr. Vi Gjer Det Ikkje På Menneske’ – Interaksjon Og Forhandling Om Eksistensielle spørsmål I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 17 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2234.