Pramling Samuelsson, Ingrid. 2019. «Jan-Erik Johansson - En Forskare Som Vill göra Skillnad». Nordisk barnehageforskning 18 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.3420.