Os, Ellen, og Nina Winger. 2019. «Blikk for Barn». Nordisk barnehageforskning 18 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.3419.