Kaarby, Karen Marie Eid, og Cato Tandberg. 2019. «Ute Er De, Men Hva gjør Barn under Tre år Ute I Barnehagen?». Nordisk barnehageforskning 18 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.2626.