Myrstad, Anne, og Toril Sverdrup. 2019. Ā«De Yngste Barna Som Vegfarere I BarnehagenĀ». Nordisk barnehageforskning 18 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.2622.