Lunneblad, Johannes. 2009. «En målsättning för De Andra: Förskolepedagogers Tal Om Barn Och föräldrar under Planering Och utvärdering På En förskola Med En Kulturellt Blandad Barngrupp». Nordisk barnehageforskning 2 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.251.