Tveter Thoresen, Ingeborg. 2009. «Barnehagen I Et Utdanningspolitisk Kraftfelt». Nordisk Barnehageforskning 2 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.252.