Johansen, Birgitte. 2009. «Førskolelærere Om Barns Oppholdstid I Barnehagen». Nordisk Barnehageforskning 2 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.250.