Asplund Carlsson, Maj, Niklas Pramling, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2008. «Från görande till lärande Och förståelse; En Studie Av lärares lärande Inom Estetik». Nordisk barnehageforskning 1 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.240.