Andreassen, Bengt Ove. 2011. «Perspektiver På Hva En førskolelærer Trenger å Kunne Om Religion: Rammeplananalyse Og Preskriptive Innspill». Nordisk barnehageforskning 4 (1):17-31. https://doi.org/10.7577/nbf.295.