Sopanen, Pauliina. 2019. «Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2868.