Norling, Martina. 2019. «En Studie Om Hur förskollärare Och lärare Resonerar Om Undervisningens innehåll I Relation till Barns språk-, läs- Och Skrivutveckling I förskola Och förskoleklass». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2958.