Furu, Ann-Christin, og Märta Sandvik. 2019. «Att stöda Pedagogers Relationella Professionalism Genom Forskningscirklar». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3243.