Ytterhus, Borgunn, og Ingvild Åmot. 2019. «Barn Med Og Uten Funksjonsnedsettelser Og Deltagelse I Forskergrupper – når Og Hvordan Kan Ulike Kvalitative Forskningsmetoder Få Alle Barn Til å Delta I Forskning?». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3286.