Lafton, Tove, og Anne Furu. 2019. «Studenters læringsutbytte I barnehagelærerutdanningen – En Problematisering Av erfaringslæringens Plass». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3428.