Bendiksen, Solveig Åsgard. 2019. «Skriveverkstedet – Om Design Og Iscenesettelse Av litterasitetsmiljøer for Unge Tegnmakeres Skrivelek I Lys Av a/r/Tografisk Metodologi». Nordisk barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2971.