Hensvold, Inger Eline. 2011. «En förändrad Yrkesidentitet: Förskollärares berättelser Fyra Och Tolv år Efter Examen». Nordisk barnehageforskning 4 (1):1-16. https://doi.org/10.7577/nbf.294.