Fimreite, Hege. 2022. «Rettleiarrolla I Kollegarettleiing Som Profesjonelt læringsfellesskap I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 19 (1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.233.