Tholin, Kristin Rydjord, og Turid Thorsby Jansen. 2011. ┬źDemokratiske Samtaler I Barnehagen?┬╗. Nordisk barnehageforskning 4 (2):103-14. https://doi.org/10.7577/nbf.310.