Fugelsnes, Kristin. 2022. «Hvordan Skaper Personalet I Barnehagen vilkår for Barns Fellesskap Og tilhørighet?». Nordisk barnehageforskning 19 (2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.242.