Rosell, Yngve. 2022. «Brudd Og Sosial Ekskludering I Ulike Barnefellesskap». Nordisk barnehageforskning 19 (2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.245.