Grindland, Berit. 2011. «Uenighet Som Demokratisk Praksis I måltidsfellesskapet På småbarnsavdeling». Nordisk barnehageforskning 4 (2):75-90. https://doi.org/10.7577/nbf.308.