Johansson, Eva M. 2022. «Personalens Blick På Barns tillhörighet I förskolan». Nordisk barnehageforskning 19 (2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.255.