Knudsen, Ida Margrethe, og Elin Eriksen Ødegaard. 2011. «Fotofloker: Vilkår for Barns Deltakelse når Digitale Bilder Tas I Bruk I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 4 (2):115-28. https://doi.org/10.7577/nbf.311.