Kamisaka, Yuko, og Hege Wergedahl. 2022. «Barnehagelærerstudenters Egenvurdering Av læringsutbytte Gjennom Praksisoppgave ‘observasjon Av håndhygiene Og måltider I Barnehagen’». Nordisk barnehageforskning 19 (3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.295.