Dybvik, Hilde, Cecilie D. Fodstad, og Henriette Jæger. 2022. «Gripes Mulighetene? Om Lesestunder Med De Yngste Barna I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 19 (3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.314.