Jansen, Turid, Liv Gjems, og Kristin Rydjord Tholin. 2012. Ā«Fagsamtaler I BarnehagenĀ». Nordisk barnehageforskning 5 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.478.