Ohna, Stein Erik, og Siv Hillesøy. 2022. «Å Legge Til Rette for Kompetanseutvikling I Faglige Fellesskap – Et Samarbeid Mellom Barnehage Og PP-Tjenesten». Nordisk barnehageforskning 19 (3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.327.