Holmberg, Ylva. 2012. «Musikstunder I förskolepraktik: Samband Mellan Musikens Mening, Aktivitet Och Aktivitetsformer». Nordisk barnehageforskning 5 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.477.