Emilsson, Anette, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2012. «Jakten På Det Kompetenta Barnet». Nordisk barnehageforskning 5 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.476.