Åmot, Ingvild. 2012. «Etikk I Praksis: Barn Med Samspillsvansker Og Medvirkning I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 5 (november). https://doi.org/10.7577/nbf.437.