Boye Koch, Anette. 2012. «Idealet Om Det Glade Og Afstemte Barn: Pædagogers Blik for Trivsel I børnehaven». Nordisk barnehageforskning 5 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.416.