Otterstad, Ann Merete, og Camilla Eline Andersen. 2012. «Ressursorientert tilnærming Til språklig Og Kulturelt Mangfold». Nordisk barnehageforskning 5 (oktober). https://doi.org/10.7577/nbf.415.