Änggård, Eva. 2012. «Att Skapa Platser I naturmiljöer: Om Hur Vardagliga Praktiker I En I Ur Och Skur-förskola Bidrar till Att Ge Platser Identitet». Nordisk barnehageforskning 5 (oktober). https://doi.org/10.7577/nbf.414.