Farstad, Gunhild Regland. 2012. «Når Omsorgsgapet Skal Dekkes: Islandske Foreldres kjønnede Omsorgsstrategier». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.317.